Informatie

Nieuws:

Nieuwe dierenarts

Vanaf 1 november 2014 is dierenarts Petra de Jong bij ons werkzaam, u kunt haar treffen bij haar dagelijkse werkzaamheden, ook zal zij ons assisteren in de de avond- en weekenddiensten.

Meer informatie over Petra

 

Bezoek www.paardenwelzijnscheck.nl en krijg een indruk van het welzijn van uw paard, pony inclusief wetenschappelijk onderbouwde tips.

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief paardenpaspoort

 

Bijzondere patient

Forse-arthrose-hoefgewricht
Forse arthrose hoefgewricht
Hoefbevangen-pony
Hoefbevangen pony tgv ziekte van Cushing, incl. kanteling van het hoefbeen

 

Gezondheidsprogramma’s

 

Vaccinaties

Influenza

Een Influenza of “griep” vaccinatie is verplicht voor paarden die aan wedstrijden en keuringen deelnemen. Ook maneges en pensionstallen stellen een influenzavaccinatie vaak verplicht.

Basisvaccinatie & herhalingsvaccinatie:

Een paard dient eerst een basisvaccinatie te krijgen, d.w.z. twee vaccinaties met 21 – 92 dagen tussentijd. Dit kan vanaf 6 maanden leeftijd gebeuren. Daarna moet steeds binnen 12 maanden na de laatste enting de herhalingsvaccinatie gebeuren.

FEI-wedstrijden:

Paarden die op FEI-wedstrijden starten, dienen 2 maal per jaar te worden gevaccineerd. De basisvaccinatie is uitgebreider voor paarden die gevaccineerd zijn vanaf 2005. Deze paarden dienen een 3-voudige basisvaccinatie te hebben gehad. Een eerste vaccinatie, gevolgd door de tweede 21 – 92 dagen daarna. De derde vaccinatie dient 6 maanden na de tweede plaats te vinden met een uitloop van 21 dagen. Voor de laatste update van de regelgeving van de FEI, check de website www.horsesport.org.

 

Tetanus

Tetanus of “klem” is een niet vaak voorkomende, maar meestal wel dodelijke aandoening bij paarden. Het is een infectie door een omgevingsbacterie die via een wondje het neurologische systeem kan aantasten. Paarden zijn zeer gevoelig voor de kiem die tetanus veroorzaakt.

De entstof tegen tetanus zit in bijna alle influenzavaccins. Als uw paard correct gevaccineerd wordt tegen influenza dan heeft het paard ook bescherming tegen tetanus. Het is mogelijk om influenza en tetanus afzonderlijk te enten. Uit praktische overweging gebeurt dit zelden.

 

Rhinopneumonie

Rhinopneumonie is een virale aandoening die 3 verschijningsvormen kent;

Verkoudheidsvorm:

De meest voorkomende is de “verkoudheidsvorm”; vaccineren geeft een goede bescherming. Een paard dient eerst een basisvaccinatie te krijgen, d.w.z. twee vaccinaties met 4 – 6 weken tussentijd. Dit kan vanaf 4 maanden leeftijd gebeuren. Daarna dient halfjaarlijks gevaccineerd te worden.

Verwerpen bij drachtige merries:

De tweede vorm is het verwerpen bij drachtige merries. Als hulpmiddel ter vermindering van abortus kan er gevaccineerd worden in de 5e, 7e en 9e maand van de dracht. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alle dieren op één locatie volledig gevaccineerd moeten zijn. De kans op infectie wordt op deze manier geminimaliseerd. Echter 100% garantie geeft ook deze vaccinatie niet.

Verlammingsvorm:

De derde en gevreesde vorm is de “verlammingsvorm”. Deze treedt individueel op. Vaccinatie tegen deze vorm geeft tot nu toe geen bescherming.

 

Huidschimmel

Schimmel of trichophytie is een veel voorkomende huidinfectie bij paarden, vooral op stallen waar veel wisselende stalgenoten zijn. Na een infectie bouwt een paard een natuurlijke afweer op die na een aantal jaren weer afneemt.

Een huidschimmelinfectie kan worden voorkomen door het paard te vaccineren.

Basis- & herhalingsvaccinatie:

De basisvaccinatie bestaat uit twee entingen met een interval van 2 weken.
De herhalingsvaccinatie is na 9 maanden en bestaat weer uit 2 entingen met een interval van 2 weken.

Een paard met een schimmelinfectie waarbij wassen met Imaverol ®  niet afdoende helpt, kan vaak door een vaccinatie wel genezen.

 

Droes

Droes is een infectie door een bacterie (Streptococcus Equi Equi) die abcessen van de lymfeknopen veroorzaakt. De meest voorkomende locatie van deze abcessen is onder de keel of in de halsvlakte net achter de keel. De infectie is zeer besmettelijk.

Als er een infectie is opgetreden, dan is het belangrijk om de abcessen te laten rijpen zodat ze open kunnen gaan. Behandeling van deze paarden bestaat uit isolatie, goede hygiëne en verzorging en makkelijk opneembaar en zacht voer aanbieden.

Basis- & herhalingsenting:

De basisenting bestaat uit 2 entingen (in de lip) met een interval van 4 weken. Dit kan vanaf 4 maanden leeftijd gebeuren. De herhalingsenting is na drie maanden.

Op paardenbedrijven waar jonge dieren gehouden worden is het aan te bevelen om te vaccineren tegen droes. Dit om de infectiedruk laag te houden en alle paarden maximaal te beschermen.

 

West Nile Virus

West Nile is een virusinfectie bij vogels, paarden en mensen. De verspreiding van het virus vindt plaats door een stekende mug. Alleen deze mug kan het virus verspreiden. De infectie gaat niet over van paard naar paard, of van paard naar vogel of mens.

Het virus komt oorspronkelijk voor in de zuidelijke Europese landen. Op dit moment is het virus al gevonden in Oostenrijk en Hongarije. Het lijkt erop dat het virus zich naar het noorden uitbreidt.

Symptomen:

Een infectie met het West Nile virus bij het paard kan zonder symptomen verlopen. Echter een deel van de paarden krijgt klinische klachten, variërend van griepachtige klachten tot ernstige neurologisch verschijnselen die soms tot euthanasie leiden.  Paarden die +/- genezen komen vaak niet meer terug op het oude sportniveau.

Vaccinatie:

Middels een vaccinatie wordt een paard goed beschermd tegen het virus. Het betreft een basisvaccinatie van 2 entingen, met 4 weken tussentijd, gevolgd door een jaarlijkse herhalingsenting.

Paarden die op internationale wedstrijden binnen Europa worden uitgebracht komen zeker in aanmerking voor vaccinatie.

 

Ontwormbeleid /mestonderzoek

Mestonderzoek vormt een belangrijk onderdeel in de jaarlijkse gezondheidsscreening van uw paard.

Onderzoek met het blote oog kunt u zelf goed uitvoeren en levert belangrijke informatie over de mate van kauwen en vertering van het aangeboden rantsoen. Tevens kunt u ontdekken of er zand en/of maagdarmwormen aanwezig zijn.

Daarnaast is het belangrijk om microscopisch onderzoek te verrichten om zo te beoordelen of, en zo ja, hoeveel wormeieren aanwezig zijn in de mest. Juist een besmetting met darmwormen bij het paard komt veelal tot uiting in de uitscheiding van wormeieren, zonder dat u met het blote oog iets afwijkends heeft gezien aan de mest of aan uw paard.

Levert u in overleg een vers mestmonster bij ons in, dan wordt een bepaling uitgevoerd en krijgt u een gericht ontwormadvies.

 

Gebitsbehandeling

Het onderhoud en de verzorging van het paardengebit vormt een van de speerpunten in het zorgaanbod van Paardenpraktijk Breda.

Zowel bij ruiters, fokkers als dierenartsen is het belang van een goed functionerend gebit het afgelopen decennium steeds meer erkend. Bij de dierenartsen heeft dit ondermeer geleid tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging Voor Gebitsverzorging bij het Paard

 

Laboratoriumonderzoek

Algemeen bloedonderzoek

Bloedonderzoek wordt gedaan om een indicatie te krijgen van de gezondheidstoestand van uw paard. Hierbij wordt oa gekeken naar de rode en witte bloedcellen.

Rode bloedcellen zijn verantwoordelijk voor het zuurstoftransport door het lichaam, een verlaging treedt op bij bloedarmoede, een verhoging treedt bv op bij extreem zweten of diarree.

De witte bloedcellen spelen een belangrijke rol bij de afweer- en ontstekingsreacties van het lichaam. Bij verhoging of verlaging geven zij een indicatie over de duur van de reactie (acuut of chronisch) en wat voor type ontsteking het is (bacterieel, viraal of parasitair)

Aanvullend kunnen ook meer orgaanspecifieke enzymen bepaald worden die dan iets meer informatie geven over specifieke lichaamsfuncties (nieren, lever, spieren)

Ook kan er specifiek bloedonderzoek verricht worden naar bepaalde stofwisselingsziekten zoals de ziekte van Cushing en insuline resistentie bij het paard.

 

-Huidonderzoek

Huidafkrabsel en cytologisch onderzoek;

Symptomen zoals jeuk, schilfering, kaalheid, roodheid en gevoeligheid van de huid komen regelmatig voor.

Door het nemen van een afkrabsel van de huid kunnen we microscopisch onderzoek doen naar de eventuele veranderingen van huidcellen, schilfers, haren en de aanwezigheid van parasieten (mijten, schimmels)

Huidbiopt;

Bij bepaalde huid en/of haarveranderingen wordt een zgn huidbiopt genomen. Dit gebeurt door het “uitponsen” van een stukje huid onder lokale verdoving. Dit stukje huid wordt dan opgestuurd naar een gespecialiseerd laboratorium en onderzocht door een veterinair patholoog.

 

-Mestonderzoek;

zie hoger

 

Voortplanting

Het begeleiden van fokmerries is een activiteit waar we in het voorjaar veel tijd aan besteden. Dankzij echografisch onderzoek kan dit tegenwoordig vrij snel en accuraat. Ongeveer elke drie weken worden bij hengstige merries één of meerdere eitjes rijp. De eisprong is het moment waarop het eitje uit het ovarium vrijkomt. Via de endeldarm van het paard kan de dierenarts door aan de eierstok te voelen, inschatten hoe lang het duurt voordat de eisprong zich voordoet. Met echografisch onderzoek (met een scanner) kan naar de doorsnede van de follikel worden gekeken. Zo kan het juiste moment worden bepaald om de merrie te dekken of insemineren.

Na 15 dagen kan met de scanner dan worden gecontroleerd of de merrie drachtig is. Het is belangrijk om de merrie op dit tijdstip te laten controleren om een eventuele tweelingdracht te ontdekken en te voorkomen. Uit een tweelingdracht worden bijna nooit twee levensvatbare veulens geboren.

Belt u ons voor nadere informatie omtrent de begeleiding van uw merrie.

 

Chippen / FEI-paspoort

Het is een Europese verplichting dat ieder paard, pony, ezel en zebra een paspoort hebben waarmee zij te identificeren zijn. Dit paspoort is gekoppeld aan het unieke chipnummer van dat dier.

Dit paspoort geeft inzicht in de medische behandeling die het paard eventueel ondergaan heeft. Dat is belangrijk voor de bescherming van de volksgezondheid.

Als eigenaar geeft u in dit paspoort aan of u uw paard wel of niet voor de humane consumptie / slacht wil bestemmen. Voor een ziek paard dat niet bestemd is voor de slacht is er een breder scala aan medicijnen beschikbaar.

Koop dus nooit een paard zonder geldig paspoort. Controleer ook direct of het chipnummer in het paspoort hetzelfde is als het chipnummer in het paard.

Ook voor het aanvragen, intekenen van FEI-paspoorten kunt u bij ons terecht.

 

Castraties

 

Lezingen